Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης

ISBN: 978-9963-9913-5-8

Main Author: Κουκίδης Ανδρέας
Format: PDF
Published: Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2015
Subjects:
Online Access:https://apsida.cut.ac.cy/items/show/36906
https://apsida.cut.ac.cy/files/original/c5dd92dae14eb4eb879ae61dad40ea75.pdf
id apsida-36906
recordtype dspace
spelling apsida-369062017-06-12T06:39:03Z Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης Κουκίδης Ανδρέας Θεατρικά έργα--Συλλογές ISBN: 978-9963-9913-5-8 Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κουκίδης Ανδρέας 2015 Text PDF THE138 https://apsida.cut.ac.cy/items/show/36906 https://apsida.cut.ac.cy/files/original/c5dd92dae14eb4eb879ae61dad40ea75.pdf Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.
institution Cyprus University of Technology
collection Apsida
topic Θεατρικά έργα--Συλλογές
spellingShingle Θεατρικά έργα--Συλλογές
Κουκίδης Ανδρέας
Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
description ISBN: 978-9963-9913-5-8
author2 Κουκίδης Ανδρέας
author_facet Κουκίδης Ανδρέας
Κουκίδης Ανδρέας
type Text
format PDF
author Κουκίδης Ανδρέας
author_sort Κουκίδης Ανδρέας
title Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
title_short Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
title_full Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
title_fullStr Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
title_full_unstemmed Θεατρικά Νο1. Η γαουρίτσα Νο2. Αστυνομικός Βκιολάρης
title_sort θεατρικά νο1. η γαουρίτσα νο2. αστυνομικός βκιολάρης
publisher Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
publishDate 2015
url https://apsida.cut.ac.cy/items/show/36906
https://apsida.cut.ac.cy/files/original/c5dd92dae14eb4eb879ae61dad40ea75.pdf
_version_ 1663713490406211584
score 10.541192