Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘Η επίδραση του Ηλεκτρονικού Σύμβουλου Ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης: Η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’’ εκπονήθηκε από τον Βελισσάριο Φελλά, φοιτητή του Η’ εξαμήνου του τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό...

Full description

Main Author: Φελλάς, Βελισσάριος
Other Authors: Τρίγκα, Βασιλική
Format: PDF
Language:Greek
Published: Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2013
Subjects:
Online Access:http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3158
http://hdl.handle.net/10488/3158
id ktisis-10488-3158
recordtype dspace
spelling ktisis-10488-31582016-11-25T23:47:02Z Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’ Φελλάς, Βελισσάριος Τρίγκα, Βασιλική Electronic voting advice Choose4Cyprus Impact tool Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘Η επίδραση του Ηλεκτρονικού Σύμβουλου Ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης: Η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’’ εκπονήθηκε από τον Βελισσάριο Φελλά, φοιτητή του Η’ εξαμήνου του τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη της Δρ. Βασιλικής Τρίγκα και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013. Την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου οι οποίοι είναι διαδικτυακά εργαλεία που συγκρίνουν τις θέσεις των κομμάτων/υποψηφίων με τις θέσεις των χρηστών και δίνουν στο χρήστη μια σύσταση ψήφου. Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση που ενδεχομένως ασκεί το εργαλείο όσον αφορά την κομματική ταύτιση των χρηστών, την πρόθεση ψήφου τους και τη βεβαιότητα που νιώθουν ως προς αυτήν. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένας χρήστης επηρεάζεται ή όχι από τη σύσταση του εργαλείου. Η μελέτη αυτή έχει ως βάση τη θεωρία της πολιτικής συμπεριφοράς και ειδικότερα της κομματικής ταύτισης και της θεματικής ψήφου. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιείται ο κυπριακός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου ‘Choose4Cyprus’ ο οποίος δημιουργήθηκε κατά τις Προεδρικές Εκλογές του 2013. Οι υπάρχουσες έρευνες που αφορούν την επίδραση του εργαλείου στην πολιτική άποψη, ποικίλουν σημαντικά ως προς τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους λόγω κάποιων παραγόντων που δεν έλαβαν υπόψη οι ερευνητές. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να λάβει υπόψη τα κενά και τους περιορισμούς που παρουσίασαν οι υφιστάμενες έρευνες και όπου είναι δυνατό να τα εξαλείψει. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται πειραματική μεθοδολογία για έλεγχο των μεταβλητών και δομημένες συνεντεύξεις για συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν από ογδόντα-επτά νέους ηλικίας 20-25 ετών. Μέσα από τις αναλύσεις των δεδομένων, διαφαίνεται ότι ο Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου επιδρά με ποικίλους τρόπους στους χρήστες του. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η σύσταση του εργαλείου επηρεάζει τη βεβαιότητα των χρηστών ως προς την πρόθεση ψήφου τους. Επιπρόσθετα, το 5.74% των χρηστών παρουσιάζει αλλαγή στην πρόθεση ψήφου πριν και μετά την επαφή του με το εργαλείο καθώς και το 1.14% μετακινείται όσον αφορά το κόμμα στο οποίο νιώθει πιο κοντά. Συμπερασματικά, το ‘Choose4Cyprus’ όπως φαίνεται, ασκεί μικρή επίδραση στους ψηφοφόρους που το χρησιμοποιούν, αφού όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κύριο κριτήριο επιλογής ψήφου για τους Κύπριους ψηφοφόρους είναι η κομματική ταύτιση και επομένως δεν είναι εύκολο να επηρεαστούν. 2013-07-17T09:16:16Z 2015-11-30T08:25:04Z 2013-07-17T09:16:16Z 2015-11-30T08:25:04Z 2013 Bachelors Thesis http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3158 http://hdl.handle.net/10488/3158 el Department of Communication and Internet Studies Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων. PDF Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
institution Cyprus University of Technology
collection Ktisis
language Greek
topic Electronic voting advice
Choose4Cyprus
Impact tool
spellingShingle Electronic voting advice
Choose4Cyprus
Impact tool
Φελλάς, Βελισσάριος
Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
description Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο ‘Η επίδραση του Ηλεκτρονικού Σύμβουλου Ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης: Η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’’ εκπονήθηκε από τον Βελισσάριο Φελλά, φοιτητή του Η’ εξαμήνου του τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την επίβλεψη της Δρ. Βασιλικής Τρίγκα και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013. Την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου οι οποίοι είναι διαδικτυακά εργαλεία που συγκρίνουν τις θέσεις των κομμάτων/υποψηφίων με τις θέσεις των χρηστών και δίνουν στο χρήστη μια σύσταση ψήφου. Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση που ενδεχομένως ασκεί το εργαλείο όσον αφορά την κομματική ταύτιση των χρηστών, την πρόθεση ψήφου τους και τη βεβαιότητα που νιώθουν ως προς αυτήν. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένας χρήστης επηρεάζεται ή όχι από τη σύσταση του εργαλείου. Η μελέτη αυτή έχει ως βάση τη θεωρία της πολιτικής συμπεριφοράς και ειδικότερα της κομματικής ταύτισης και της θεματικής ψήφου. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιείται ο κυπριακός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου ‘Choose4Cyprus’ ο οποίος δημιουργήθηκε κατά τις Προεδρικές Εκλογές του 2013. Οι υπάρχουσες έρευνες που αφορούν την επίδραση του εργαλείου στην πολιτική άποψη, ποικίλουν σημαντικά ως προς τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους λόγω κάποιων παραγόντων που δεν έλαβαν υπόψη οι ερευνητές. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να λάβει υπόψη τα κενά και τους περιορισμούς που παρουσίασαν οι υφιστάμενες έρευνες και όπου είναι δυνατό να τα εξαλείψει. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται πειραματική μεθοδολογία για έλεγχο των μεταβλητών και δομημένες συνεντεύξεις για συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν από ογδόντα-επτά νέους ηλικίας 20-25 ετών. Μέσα από τις αναλύσεις των δεδομένων, διαφαίνεται ότι ο Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Ψήφου επιδρά με ποικίλους τρόπους στους χρήστες του. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η σύσταση του εργαλείου επηρεάζει τη βεβαιότητα των χρηστών ως προς την πρόθεση ψήφου τους. Επιπρόσθετα, το 5.74% των χρηστών παρουσιάζει αλλαγή στην πρόθεση ψήφου πριν και μετά την επαφή του με το εργαλείο καθώς και το 1.14% μετακινείται όσον αφορά το κόμμα στο οποίο νιώθει πιο κοντά. Συμπερασματικά, το ‘Choose4Cyprus’ όπως φαίνεται, ασκεί μικρή επίδραση στους ψηφοφόρους που το χρησιμοποιούν, αφού όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, κύριο κριτήριο επιλογής ψήφου για τους Κύπριους ψηφοφόρους είναι η κομματική ταύτιση και επομένως δεν είναι εύκολο να επηρεαστούν.
author2 Τρίγκα, Βασιλική
author_facet Τρίγκα, Βασιλική
Φελλάς, Βελισσάριος
type Bachelors Thesis
format PDF
author Φελλάς, Βελισσάριος
author_sort Φελλάς, Βελισσάριος
title Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
title_short Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
title_full Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
title_fullStr Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
title_full_unstemmed Η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘Choose4Cyprus’
title_sort η επίδραση του ηλεκτρονικού σύμβουλου ψήφου στην διαμόρφωση πολιτικής άποψης : η περίπτωση του ‘choose4cyprus’
publisher Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
publishDate 2013
url http://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/3158
http://hdl.handle.net/10488/3158
_version_ 1592488910523465728
score 10.497312