Αξιοποίηση Συστημάτων Τηλεκπαίδευσης και Web 2.0 στην Εκπαίδευση Χρηστών της Βιβλιοθήκης: για τα Μελή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 5‐6 Νοεμβρίου 2009 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Main Authors: Χριστοδουλίδης, Χριστόφορος, Επιφανίου, Μιχάλης, Θεμιστοκλέους, Παναγιώτης
Format: application/pdf
Language:gr
Published: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016
Subjects:
Online Access:http://conference2009.lis.upatras.gr/index.php/psav/psav2009/schedConf/presentations
http://hdl.handle.net/11128/2609