Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Αγορογιάννη, Ξένια, Κοσέογλου, Ελευθερία, Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη), Agorogianni, Xenia, Koseoglou, Eleftheria, Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine)
Other Authors: Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Language:Greek
Published: Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2006
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/10932
id lekythos-10797-10932
recordtype dspace
spelling lekythos-10797-109322018-01-29T10:53:56Z Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές Implementation of online information services (Online/Virtual Reference Desk) in Aristotle University of Thessaloniki Library System - ΕΠΕΑΚ ΙΙ: first year of implementation & operation of the service with the use of “QuestionPoint”: conclusions, problems, challenges and perspectives Αγορογιάννη, Ξένια Κοσέογλου, Ελευθερία Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη) Agorogianni, Xenia Koseoglou, Eleftheria Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine) Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Online, Virtual υπηρεσίες πληροφόρησης Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ QuestionPoint Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι Information sources, supports, channels Περιέχει το πλήρες κείμενο Στην εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση και λειτουργία το 2003 online υπηρεσίας πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., υπηρεσίας που θα αποτελέσει το κομβικό σημείο για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών του πανεπιστημίου μας. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας αποκτήσαμε συνδρομή στην εικονική υπηρεσία πληροφόρησης “QuestionPoint” (Local/Global with Enhanced Communications), υπηρεσία που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της OCLC. Το QuestionPoint προσφέρει web περιβάλλον για τους βιβλιοθηκονόμους και τους χρήστες της βιβλιοθήκης, εργαλεία ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας (text chat, url & application sharing, κ.ά), δυνατότητα συμμετοχής στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας, τοπική βάση ερωτήσεων & απαντήσεων, στατιστικά χρήσης και αναφορές. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας παραμετροποιήθηκε το QuestionPoint (προφίλ ΑΠΘ για συμμετοχή μας στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας), διαμορφώθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δικτυακό τόπο του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. οι web φόρμες για την επικοινωνία των χρηστών με τη βιβλιοθήκη, υποστηρίχθηκε σε πιλοτικό επίπεδο η ζωντανή επικοινωνία με τους χρήστες (text chat), επιμορφώθηκε το προσωπικό, διαμορφώθηκαν πολιτικές της υπηρεσίας για μία σειρά θεμάτων, κ.ά. Κατά την λειτουργία της υπηρεσίας παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα καθώς και προβλήματα εξοικείωσης του προσωπικού στο online περιβάλλον εργασίας. Ολοκληρώνουμε την εργασία με τα συμπεράσματα μας από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας και τα επόμενα βήματά μας. 2006-01-10T12:00:00Z 2004 Conference Object http://hdl.handle.net/10797/10932 HZ gre Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. GR - Κέρκυρα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μετα-Βιβλιοθήκες, οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων - 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/13psab/13psab004a.pdf http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/13psab/13psab004b.pdf
institution University of Cyprus
collection Lekythos
language Greek
topic Online, Virtual υπηρεσίες πληροφόρησης
Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
QuestionPoint
Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι
Information sources, supports, channels
spellingShingle Online, Virtual υπηρεσίες πληροφόρησης
Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
QuestionPoint
Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι
Information sources, supports, channels
Αγορογιάννη, Ξένια
Κοσέογλου, Ελευθερία
Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη)
Agorogianni, Xenia
Koseoglou, Eleftheria
Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine)
Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
description Περιέχει το πλήρες κείμενο
author2 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
author_facet Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Αγορογιάννη, Ξένια
Κοσέογλου, Ελευθερία
Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη)
Agorogianni, Xenia
Koseoglou, Eleftheria
Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine)
type Conference Object
author Αγορογιάννη, Ξένια
Κοσέογλου, Ελευθερία
Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη)
Agorogianni, Xenia
Koseoglou, Eleftheria
Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine)
author_sort Αγορογιάννη, Ξένια
title Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
title_short Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
title_full Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
title_fullStr Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
title_full_unstemmed Εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (Online/Virtual Reference Desk) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "QuestionPoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
title_sort εφαρμογή online υπηρεσιών πληροφόρησης (online/virtual reference desk) στο σύστημα βιβλιοθηκών του απθ - επεαεκ ιι: πρώτος χρόνος υλοποίησης και λειτουργίας της υπηρεσίας με τη χρήση του "questionpoint: συμπεράσματα, προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές
publisher Ιόνιο Πανεπιστήμιο
publishDate 2006
url http://hdl.handle.net/10797/10932
_version_ 1592490940498444288
score 10.414573