Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Γιαννίμπας, Διονύσης, Μπρίντεζη, Χαρά, Giannibas, Dionysios, Brindesi, Hara
Other Authors: Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Language:Greek
Published: ΤΕΙ Αθήνας 2006
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/10941
id lekythos-10797-10941
recordtype dspace
spelling lekythos-10797-109412018-01-29T10:49:24Z Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης Thesauri and information retrieval systems in strong interaction Γιαννίμπας, Διονύσης Μπρίντεζη, Χαρά Giannibas, Dionysios Brindesi, Hara Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι Information sources, supports, channels Περιέχει το πλήρες κείμενο Με τη συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει πλέον αναδειχθεί η αξία και η χρησιμότητα των θησαυρών στο πεδίο της ανάκτησης πληροφοριών. Έτσι, όλο και περισσότεροι πληροφοριακοί οργανισμοί διεθνώς συγκροτούν θησαυρούς και όλο και περισσότερες υπηρεσίες πληροφόρησης υιοθετούν ή προσαρμόζουν θησαυρούς για την υποστήριξη της θεματικής πρόσβασης στο υλικό που διαθέτουν. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έκανε ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ανάλογης υποδομής στις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη του Θησαυρού Ελληνικών Όρων. Στην παρούσα ανακοίνωση δίνεται η σύγχρονη εικόνα των θησαυρών και προσεγγίζονται ζητήματα δομής, παρουσίασης και χρήσης τους υπό το πρίσμα τόσο της εμπειρίας που αποκομίσθηκε κατά τη δημιουργία του Θησαυρού Ελληνικών Όρων, όσο και των διεθνών εξελίξεων, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται μεταξύ άλλων στις αναθεωρήσεις των οδηγιών συγκρότησης και ανάπτυξης θησαυρών. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται επιμέρους λειτουργίες που είναι σήμερα τεχνικά εφικτές (όπως πλοήγηση μέσω υπερσυνδέσμων, τεχνικές αναζήτησης, επέκταση ερωτήματος, διαλειτουργικότητα) και αποσκοπούν στη βέλτιστη απόδοση ενός συστήματος ανάκτησης που βασίζεται σε θησαυρό, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσης του τελικού χρήστη με το σύστημα. Παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι λειτουργίες αυτές διαμορφώνουν, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένες μεθόδους δόμησης και παρουσίασης ενός θησαυρού. 2006-01-09T12:00:00Z 2005 Conference Object http://hdl.handle.net/10797/10941 HZ gre Νέες τεχνολογίες και πρότυπα για τη διαχείριση της γνώσης: σημασιολογικός ιστός (semantic web) GR - Αθήνα ΤΕΙ Αθήνας Διαχείριση της γνώσης: ο Παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης - 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/14psab/14psab032.pdf
institution University of Cyprus
collection Lekythos
language Greek
topic Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι
Information sources, supports, channels
spellingShingle Πηγές πληροφορησης, υποστήριξη, δίαυλοι
Information sources, supports, channels
Γιαννίμπας, Διονύσης
Μπρίντεζη, Χαρά
Giannibas, Dionysios
Brindesi, Hara
Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
description Περιέχει το πλήρες κείμενο
author2 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
author_facet Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Γιαννίμπας, Διονύσης
Μπρίντεζη, Χαρά
Giannibas, Dionysios
Brindesi, Hara
type Conference Object
author Γιαννίμπας, Διονύσης
Μπρίντεζη, Χαρά
Giannibas, Dionysios
Brindesi, Hara
author_sort Γιαννίμπας, Διονύσης
title Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
title_short Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
title_full Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
title_fullStr Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
title_full_unstemmed Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
title_sort θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης
publisher ΤΕΙ Αθήνας
publishDate 2006
url http://hdl.handle.net/10797/10941
_version_ 1592490941737861120
score 10.435957