Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Σταυράκης, Νίκος, Τοράκη, Κατερίνα, Stavrakis, Nikos, Toraki, Katerina
Other Authors: Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Language:Greek
Published: ΤΕΙ Αθήνας 2006
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/10943
id lekythos-10797-10943
recordtype dspace
spelling lekythos-10797-109432018-01-29T10:52:05Z Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων Electronic records management systems: presentation and comparative evaluation of three metadata models Σταυράκης, Νίκος Τοράκη, Κατερίνα Stavrakis, Nikos Toraki, Katerina Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαχείριση υπηρεσιών, λειτουργιών και τεχνικών πληροφόρησης Information treatment for information services, Information functions and techniques, Cataloguing, bibliographic control Περιέχει το πλήρες κείμενο Η εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού συνεπάγεται τη συστηματική οργάνωση των καταγεγραμμένων πηγών πληροφόρησης που ο οργανισμός αυτός διαθέτει. Ανάμεσα στις πηγές αυτές, σημαντική θέση καταλαμβάνουν τα αρχεία του. Τα αρχεία καταγράφουν την εσωτερική γνώση των υπαλλήλων, τις στρατηγικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές διεργασίες και την πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού. Στην παρούσα εισήγηση, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αρχείων των οργανισμών και αναφέρονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που η διαχείρισή τους καλείται να αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τρία συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων και αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά αναπτύχθηκαν. Η εργασία εστιάζεται στη συγκριτική αξιολόγηση των μοντέλων μεταδεδομένων που τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν. Γίνεται αντιστοίχιση των στοιχείων-δεδομένων μεταξύ των μοντέλων και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά υποστηρίζουν τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων. Τέλος, γίνεται απόπειρα διερεύνησης εφαρμογής των μοντέλων αυτών σε έναν ελληνικό οργανισμό. 2006-01-09T12:00:00Z 2005 Conference Object http://hdl.handle.net/10797/10943 IZ gre Νέες τεχνολογίες και πρότυπα για τη διαχείριση της γνώσης: σημασιολογικός ιστός (semantic web) GR - Αθήνα ΤΕΙ Αθήνας Διαχείριση της γνώσης: ο Παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης - 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/14psab/14psab037.pdf
institution University of Cyprus
collection Lekythos
language Greek
topic Διαχείριση υπηρεσιών, λειτουργιών και τεχνικών πληροφόρησης
Information treatment for information services, Information functions and techniques, Cataloguing, bibliographic control
spellingShingle Διαχείριση υπηρεσιών, λειτουργιών και τεχνικών πληροφόρησης
Information treatment for information services, Information functions and techniques, Cataloguing, bibliographic control
Σταυράκης, Νίκος
Τοράκη, Κατερίνα
Stavrakis, Nikos
Toraki, Katerina
Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
description Περιέχει το πλήρες κείμενο
author2 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
author_facet Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Σταυράκης, Νίκος
Τοράκη, Κατερίνα
Stavrakis, Nikos
Toraki, Katerina
type Conference Object
author Σταυράκης, Νίκος
Τοράκη, Κατερίνα
Stavrakis, Nikos
Toraki, Katerina
author_sort Σταυράκης, Νίκος
title Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
title_short Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
title_full Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
title_fullStr Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
title_full_unstemmed Συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
title_sort συστήματα διαχείρησης ηλεκτρονικών αρχείων: παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων
publisher ΤΕΙ Αθήνας
publishDate 2006
url http://hdl.handle.net/10797/10943
_version_ 1592490942019928064
score 10.408356