Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Πυρουνάκης, Γιώργος, Σαΐδης, Κώστας, Νικολαΐδη,Μαρία, Pyrounakis, George, Nikolaidi, Maria, Saidis, Kostas
Other Authors: Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Language:Greek
Published: ΤΕΙ Αθήνας 2006
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/10944
id lekythos-10797-10944
recordtype dspace
spelling lekythos-10797-109442018-01-29T10:51:57Z Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora Pergamos: an advanced digital library system based on Fedora Πυρουνάκης, Γιώργος Σαΐδης, Κώστας Νικολαΐδη,Μαρία Pyrounakis, George Nikolaidi, Maria Saidis, Kostas Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκες ως φυσικές συλλογές Libraries as physical collections Περιέχει το πλήρες κείμενο Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Πέργαμος» που δημιουργήθηκε από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Πέργαμος βασίζεται στο Σύστημα Αποθήκευσης Ψηφιακών Αντικειμένων Fedora και υποστηρίζει με ενιαίο τρόπο τόσο την εισαγωγή και το χαρακτηρισμό του ετερογενούς υλικού των ψηφιακών συλλογών που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιστορικό Αρχείο, Λαογραφική Συλλογή, Ιατρικές Εικόνες, Θεατρική Συλλογή κ.ά.), όσο και τη διάθεσή τους στον παγκόσμιο ιστό. Η παρουσίασή μας επικεντρώνεται κυρίως στο πώς το σύστημα της Περγάμου αυτοματοποίησε τις διαδικασίες καταχώρησης και χαρακτηρισμού του ψηφιακού υλικού των συλλογών με αποτελεσματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στις ακόλουθες δυνατότητες του συστήματος: παραμετροποίηση διεπαφών καταλογογράφησης ανά επίπεδο συλλογής, υποσυλλογής και τύπου αντικειμένου, υποστήριξη πολλαπλών τύπων μετά δεδομένων, αυτόματη δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων από πρωτογενές υλικό. 2006-01-09T12:00:00Z 2005 Conference Object http://hdl.handle.net/10797/10944 DZ gre Παρουσίαση προϊόντων που στηρίζουν τη διαχείριση της γνώσης στο χώρο των βιβλιοθηκών και των πληροφοριακών οργανισμών. GR - Αθήνα ΤΕΙ Αθήνας Διαχείριση της γνώσης: ο Παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης - 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών http://abekt.lib.ucy.ac.cy/synedria/14psab/14psab041.pdf
institution University of Cyprus
collection Lekythos
language Greek
topic Βιβλιοθήκες ως φυσικές συλλογές
Libraries as physical collections
spellingShingle Βιβλιοθήκες ως φυσικές συλλογές
Libraries as physical collections
Πυρουνάκης, Γιώργος
Σαΐδης, Κώστας
Νικολαΐδη,Μαρία
Pyrounakis, George
Nikolaidi, Maria
Saidis, Kostas
Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
description Περιέχει το πλήρες κείμενο
author2 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
author_facet Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Πυρουνάκης, Γιώργος
Σαΐδης, Κώστας
Νικολαΐδη,Μαρία
Pyrounakis, George
Nikolaidi, Maria
Saidis, Kostas
type Conference Object
author Πυρουνάκης, Γιώργος
Σαΐδης, Κώστας
Νικολαΐδη,Μαρία
Pyrounakis, George
Nikolaidi, Maria
Saidis, Kostas
author_sort Πυρουνάκης, Γιώργος
title Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
title_short Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
title_full Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
title_fullStr Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
title_full_unstemmed Πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο Fedora
title_sort πέργαμος: ένα προηγμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισμένο στο fedora
publisher ΤΕΙ Αθήνας
publishDate 2006
url http://hdl.handle.net/10797/10944
_version_ 1592490942230691840
score 10.441695