Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Συνέλλη, Κατερίνα, Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη), Γεωργίου, Παναγιώτης, Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine), Georgiou, Panos, Synellis, Catherine
Other Authors: ΜΟΠΑΒ
Language:Greek
Published: ΜΟΠΑΒ 2009
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/11210