Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας: η περίπτωση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Μπαλτά, Κυριακή, Balta, Kiriaki
Other Authors: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Language:Greek
Published: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2009
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/11792