Ανοικτή Πρόσβαση και Επιστημονική Επικοινωνία: δικαιώματα, Ρόλοι και Ευθύνες

Περιέχει την περίληψη

Main Author: Prosser, David
Other Authors: Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών
Language:Greek
Published: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/11815