Συνεργασία, συντονισμός, σύμπραξη: η εμπειρία της κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Περιέχει το πλήρες κείμενο

Main Authors: Δέρβου, Κλωντίνη (Ξενίδου-Δέρβου, Κλωντίνη), Dervou, Claudine (Xenidou-Dervou, Claudine)
Other Authors: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών
Language:Greek
Published: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/12012