Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59

Παλαιός αριθμός 27. Οι παλαιοί αριθμοί μέχρι του αριθμού 78 αναφέρονται στον κατάλογο του Α. Τσελίκα, Μικρογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, τομ. Γ', (Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Αθήνα 1985, σσ. 50-55). Στη χρονολόγηση των Χειρογράφων, όπου σ' αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολο...

Full description

Other Authors: Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου
Format: Χαρτ. 235x175 - φφ. 342
Language:Greek
Published: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 2018
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/22820
id lekythos-10797-22820
recordtype dspace
spelling lekythos-10797-228202018-06-29T09:47:02Z Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59 Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου Παλαιός αριθμός 27. Οι παλαιοί αριθμοί μέχρι του αριθμού 78 αναφέρονται στον κατάλογο του Α. Τσελίκα, Μικρογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, τομ. Γ', (Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Αθήνα 1985, σσ. 50-55). Στη χρονολόγηση των Χειρογράφων, όπου σ' αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία, ακολουθήθηκε εκείνη του κ. Τσελίκα. Αστάχωτο ελλείπουν φύλλα απο αρχή και τέλος. 2018-05-24T10:41:06Z 2018-05-24T10:41:06Z Book http://hdl.handle.net/10797/22820 gre Ιερά Μητρόπολις Κιτίου Χαρτ. 235x175 - φφ. 342 18ος αιώνας Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
institution University of Cyprus
collection Lekythos
language Greek
description Παλαιός αριθμός 27. Οι παλαιοί αριθμοί μέχρι του αριθμού 78 αναφέρονται στον κατάλογο του Α. Τσελίκα, Μικρογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, τομ. Γ', (Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Αθήνα 1985, σσ. 50-55). Στη χρονολόγηση των Χειρογράφων, όπου σ' αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογία, ακολουθήθηκε εκείνη του κ. Τσελίκα. Αστάχωτο ελλείπουν φύλλα απο αρχή και τέλος.
author2 Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου
author_facet Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου
type Book
format Χαρτ. 235x175 - φφ. 342
title Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
spellingShingle Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
title_short Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
title_full Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
title_fullStr Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
title_full_unstemmed Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
title_sort μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 59
publisher Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
publishDate 2018
url http://hdl.handle.net/10797/22820
_version_ 1604727102715723776
score 10.414693