Μαθηματάριον: χειρόγραφον αρ. 60

Παλαιός αριθμός 6. Οι παλαιοί αριθμοί μέχρι του αριθμού 78 αναφέρονται στον κατάλογο του Α. Τσελίκα, Μικρογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, τομ. Γ', (Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Αθήνα 1985, σσ. 50-55). Στη χρονολόγηση των Χειρογράφων, όπου σ' αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολογ...

Full description

Other Authors: Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου
Format: Χαρτ. 230x170 - φφ. 358
Language:Greek
Published: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 2018
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/22821